چگونه پشتیبانی کابل USB-C از شارژ سریع را بررسی کنیم؟