شرکت TCL از نخستین تبلت جهان با نمایشگر تاشو و حواشی بسیار باریک رونمایی کرد