گزارش مالی سامسونگ از کاهش سودآوری شرکت در 3 ماهه چهارم 2022 حکایت دارد