شرکت Razer با عرضه لوازم جانبی برای هدست متا، وارد دنیای واقعیت مجازی شد