تائید شد؛ سری گلکسی S23 سامسونگ در روز 12 بهمن ماه معرفی خواهد شد