ورود شرکت خودروسازی جیلی به دنیای تلفن‌های هوشمند؛ جیلی برند میزو را خریداری کرد!