چرا ایلان ماسک، بیش از 200 میلیارد دلار دارایی خود را در سال 2022 از دست داد؟