خبر خوش برای دارندگان A04s، اندروید 13 درحال انتشار است!