تصاویر جدید و فهرست مشخصات فنی پرچمدار قدرتمند وان‌پلاس منتشر شد