خبر مهم در خصوص پردازنده آیفون 15؛ افزایش بازدهی اولویت اول اپل نیست!