بروزرسانی جدید تلگرام با امکان مخفی‌کردن اعضای گروه‌ و سایر ویژگی‌ها منتشر شد |