همکاری جذاب هواوی و چانگان برای ساخت خودروی برقی آواتار 11