چانگان از پیکاپ جدید خود به نام لنتاژ، رونمایی کرد