لوازم جانبی جدید سامسونگ در قالب جنگ ستارگان (Star War) خواهد بود