طراحی گوشی‌ها تغییر می‌کند؟ قانون جدید اتحادیه اروپا برای گوشی با قابلیت جابه‌جایی باتری