سرعت سرویس اینترنت استارلینک با داشتن بیش از 1 میلیون کاربر فعال کاهش می‌یابد