بزرگترین معامله ارز دیجیتال در روسیه، از طریق یوآن چین شکل گرفت