این کمپین فیشینگ، از پیام‌های فیس‌بوک برای فریب قربانیان خود استفاده می‌کند