دانشمندان موفق به کشف سیاره‌هایی با ویژگی‌های زمین شدند