توافقنامه جدید هواوی و اوپو امضا شد؛ هواوی به فکر دور زدن تحریم‌های آمریکایی به روش ایرانی‌ها!