تحلیلگران ارز دیجیتال، سال خوبی را برای برخی از ارزها می‌بینند