آمار رسمی از میزان کاربران فعال روزانه و ماهانه اپلیکیشن‌های ایرانی منتشر شد