پیشرفت چشمگیر فیلم‌برداری سری گلکسی S23 نسبت به سری گلکسی S22