آپدیت اندروید 13 برای نوکیا X10 و نوکیا X20 منتشر شد