خبر مهم در بازار کریپتو؛ نهنگ‌های ریپل امیدوار برای صعود هستند