حجم معادلات 24 ساعت شیبا به 125 میلیون دلار رسید، یک پمپ در راه است؟