قابلیت SOS اضطراری آیفون جان یک فرد مفقود شده در آلاسکا را نجات داد