سایت سایپا برای ثبت نام فروش فوق‌العاده این شرکت از دسترس خارج شد؛ بروزرسانی: مشکل برطرف شد