گوگل سال جدید را با اندروید جشن می‌گیرد؛ معرفی ویژگی های جدید اندروید