موتورولا اج 30 فیوژن با رنگ سرخ خلیج فارس در آمریکا عرضه شد