سامسونگ از افزایش مشتریان سازمانی برای گلکسی زد فولد خبر داد