ضعیت قرمز برای اپل؛ به دلیل آشوب و اعتصاب در کارخانه‌های چینی، آیفون 14 پرو نایاب شد!