شرکت AMD از افزایش قیمت 25 درصدی برخی از پردازنده‌هایش خبر داد!