سامسونگ دوربین پرچم‌داران سال آینده خود را از شرکت‌های جدیدی تامین می‌کند