رکورد هزینه برای خرید در بلک فرایدی آمریکا شکسته شد!