درامد استخراج بیت کوین به حداقل خود در دو سال اخیر کاهش یافت