دبیر انجمن واردکنندگان خودرو: ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی گل‌به خودی است!