بحران اپل جدی‌تر می‌شود؛ هزاران نفر از بزرگ‌ترین کارخانه تولید آیفون فرار کردند!