گوگل به‌دنبال اخراج 10 هزار نفر از کارمندان خود است