اپل در صدد خریداری باشگاه فوتبال منچستر یونایتد است