ارز دیجیتال تیم ملی آرژانتین بعد از شکست در جام جهانی، سقوط کرد