کاهش 40 درصدی میزان فروش لپ‌تاپ در بازارهای جهانی طی ماه اکتبر 2022