جهش شدید و بی سابقه قیمت‌ خودروها در آبان‌ ماه 1401 + هر خودرو چقدر گران شد؟