هشدار برای طرفداران اپل؛ نیمی از بدافزار‌های macOS از این برنامه وارد سیستم شما می‌شوند