تلسکوپ هابل ناسا تصویر بسیار زیبایی از یک پل بین کهکشانی ثبت کرد + تصاویر