بررسی وضعیت بازار رمزارز؛ ریزش تدریجی قیمت سولانا ادامه دارد