ایلان ماسک کارمند کهنه‌کار توییتر را به خاطر انتقاد اخراج کرد