نخستین تصاویر رسمی از گوشی تاشو آنر مجیک Vs منتشر شد