رئیس مجلس: انتقال کاربران به پلتفرم داخلی به شکل دستوری امکان‌پذیر نیست