شرایط خرید خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن اعلام شد